Alkaline Peptone Water 225ml Sterile acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC (50Túi/Hộp)

Alkaline Peptone Water 225ml Sterile acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC (50Túi/Hộp)

550,000

Gói tăng sinh sẵn dùng Alkaline Peptone Water 225ml vô trùng dùng tăng sinh kiểm tra Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus theo ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC

# Chỉ cần bổ sung 25g mẫu vào trong gói môi trường

# Trộn đều mẫu (có thể dập mẫu bằng máy chuyên dụng)

# Ủ mẫu theo yêu cầu ISO

Ordering infomation / Thông tin đặt hàng

Code Name Package
APW500 AgarCult Alkaline Peptone Water (APW) acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC 500g/Box
APW5000 AgarCult Alkaline Peptone Water (APW) acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC 5kg/Box
TCBS500 AgarCult Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS) 500g/Box
DCLS500 AgarCult Deoxycholate Citrate
Lactose Sucrose Agar (DCLS)
500g/Box
CGVIB500 ChromoGel Vibrio Agar 500g/Box
CGVCP500 ChromoGel VCP Agar 500g/Box
Ready to Use  
REAPW225S ReadyEnrichment Alkaline Peptone Water (APW) 225ml Sterile acc. ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC 10bags/Box

100bags/Box

500bags/Box

TCBS90 AgarCult Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS) 90mm 20plates/Box

100plates/Box

DCLS90 AgarCult Deoxycholate Citrate
Lactose Sucrose Agar (DCLS) 90mm
20plates/Box

100plates/Box

CGVIB90 ChromoGel Vibrio Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

CGVCP90 ChromoGel VCP Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

BTAVCIN BTAntisera Vibrio cholera Inaba antiserum 2ml/vial
BTAVCO BTAntisera Vibrio cholera Ogawa antiserum 2ml/vial
BTAVCO1 BTAntisera Vibrio cholera O1 polyvalent antiserum 2ml/vial
BTAVCO139 BTAntisera Vibrio cholera O139  antiserum 2ml/vial