Arginin Decarboxylase Broth 500g/Chai *

Arginin Decarboxylase Broth 500g/Chai *

1,650,000

Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam