Bacillus Cereus Agar Base-MYP 500g/Chai (BCAB500)

Bacillus Cereus Agar Base-MYP 500g/Chai (BCAB500)

825,000

Môi trường nuôi cấy Bacillus cereus theo ISO 7932, dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam