Baird Parker Agar Base 500g/Chai (BPAB500)

Baird Parker Agar Base 500g/Chai (BPAB500)

880,000

Môi trường nuôi cấy Staphylococcus aureus (coagulaze+) theo ISO 6888, dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam