ChromoGel Coliform Agar ISO 9308-1

ChromoGel Coliform Agar ISO 9308-1

6,380,000

Môi trường nuôi cấy vi sinh tạo màu khuẩn lạc đặc trưng ChromoGel Coliform Agar dùng nuôi cấy e.coli coliform trong nước bằng phương pháp màng lọc theo ISO 9308-1

Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam đóng gói dạng bột đông khô và đĩa thạch đỗ sẵn.

# CGCOL90- ChromoGel Coliform Agar 90mm – 10plate/Box

# CGCOL55- ChromoGel Coliform Agar 55mm – 10plate/Box

# CGCOL20-ChromoGel Coliform Agar contact plate – 10plate/Box

# CGCOL500- ChromoGel Coliform Agar – 500g/Box

# CGCOL100- ChromoGel Coliform Agar – 100g/Box