ChromoGel Ecoli Coliform Agar (ECC)

ChromoGel Ecoli Coliform Agar (ECC)

480,000

Môi trường nuôi cấy vi sinh tạo màu khuẩn lạc đặc trưng ChromoGel Ecoli Coliform Agar (ECC) dùng cấy phân lập định danh e.coli coliform

Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam đóng gói dạng bột đông khô và đĩa thạch đỗ sẵn.

# CGECC90 – ChromoGel ECC Agar 90mm – 20plate/Box

# CGECC55 – ChromoGel ECC Agar 55mm – 20plate/Box

# CGECCP20 –ChromoGel ECC Agar 65mm  – 20plate/Box (đĩa tiếp xúc bề mặt)

# CGECC500- ChromoGel ECC Agar – 500g/Box