Egg YolK Tellurite 100ml (EYT100S)

Egg YolK Tellurite 100ml (EYT100S)

220,000

Egg yolk tellurite dịch lòng đỏ trứng có tellurite vô trùng dùng bổ sung pha chế môi trường Baird Parker Agar nuôi cấy staphylococcus aureus

Sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam.