Buffered Peptone Water 225ml Sterile theo ISO 6579, ISO 6887, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP (50Túi/Hộp))

Buffered Peptone Water 225ml Sterile theo ISO 6579, ISO 6887, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP (50Túi/Hộp))

550,000

Gói tăng sinh sẵn dùng Buffered Peptone Water 225ml vô trùng dùng tăng sinh kiểm tra Salmonella theo ISO 6579, ISO 6887

# Chỉ cần bổ sung 25g mẫu vào trong gói môi trường

# Trộn đều mẫu (có thể dập mẫu bằng máy chuyên dụng)

# Ủ mẫu theo yêu cầu ISO

Ordering infomation / Thông tin đặt hàng

Code Name Package
BPW500 AgarCult Buffered Peptone Water (BPW) acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 500g/box
BPW5000 AgarCult Buffered Peptone Water (BPW) acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 5kg/Box
RVS500 AgarCult Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS) acc. ISO 6579 500g/Box
NOV10S AgarCult Novobiocin Supplement 10vials/Box
MKTTN500 AgarCult Muller Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn) acc. ISO 6579 500g/Box
MKTTN10S AgarCult MKTTn Supplement 10vials/Box
MSRVB500 AgarCult Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis Broth Base (MSRV) acc. ISO 6579 500g/Box
MSRV10S AgarCult MSRV Supplement 10vials/Box
XLD500 AgarCult Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD) acc. ISO 6579 500g/Box
CGSAL500 ChromoGel Slamonella Agar (SAL) 500g/Box
BSA500 AgarCult Bismuth Sulfite Agar 500g/Box
TSIA500 AgarCult Triple Sugar Iron Agar (TSI) 500g/Box
UAB500 AgarCult Urea Agar Base 500g/Box
URE40S AgarCult Urea 40% Solution 10vials/Box
MRVP500 AgarCult Methyl Red Voges Proskauer Broth (MRVP) 500g/Box
AgarCult Kovac’ Reagent 100ml/Box
Ready to Use
REBPW225S ReadyEnrichment Buffered Peptone Water (BPW) 225ml Sterile acc. ISO 6579, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 10bags/Box

100bags/Box

500bags/Box

REBPW1250S ReadyEnrichment Buffered Peptone Water (BPW) 1250ml Sterile acc. ISO 6579, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2bags/Box
REBPW3750S ReadyEnrichment Buffered Peptone Water (BPW) 3750ml Sterile acc. ISO 6579, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2bags/Box
REBPW1000S ReadyEnrichment Buffered Peptone Water (BPW) 1000ml Sterile acc. ISO 6579, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2bags/Box
RVSBT10 AgarCult Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS) acc. ISO 6579 10ml x 20tubes/Box
MKTTNT9 AgarCult Muller Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn) acc. ISO 6579 9ml x 20tubes/Box
MSRVT12 AgarCult Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis Broth (MSRV) acc. ISO 6579 12ml x 20tubes/box
XLD90 AgarCult Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD) 90mm acc. ISO 6579 20plates/Box

100plates/Box

CGSAL90 ChromoGel Slamonella Agar (SAL) 90mm 20plates/Box

100plates/Box

BSA90 AgarCult Bismuth Sulfite Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

TSIT3 AgarCult Triple Sugar Iron Agar (TSI) 3ml x 50tubes/Box
UA90 AgarCult Urea Agar 20plates/Box

100plates/Box

CTMRVP50 ChemTest MRVP Rapid Test 50tests/Box
BTASOMNI BTAntisera Salmonella Omnivalent A-S antiserum 2ml/Vial
BTASPH BTAntisera Salmonella polyvalent H antiserum 2ml/Vial
BTASVI BTAntisera Salmonella Vi antiserum 2ml/Vial
BTASOG55 BTAntisera Salmonella O group 55 antiserum 2ml/Vial
M42-S50 MicroLatex Salmonella rapid latex kit 50tests/Box