Listeria Half Fraser Broth (Demi Fraser) 225ml Sterile acc. ISO 11290 (50Túi/Hộp)

Listeria Half Fraser Broth (Demi Fraser) 225ml Sterile acc. ISO 11290 (50Túi/Hộp)

990,000

Gói tăng sinh sẵn dùng Listeria Half Fraser Broth (Demi Fraser) 225ml vô trùng dùng tăng sinh kiểm tra listeria monocytogenes theo ISO 11290

# Chỉ cần bổ sung 25g mẫu vào trong gói môi trường

# Trộn đều mẫu (có thể dập mẫu bằng máy chuyên dụng)

# Ủ mẫu theo yêu cầu ISO

Ordering Infomation / Thông tin đặt hàng

Code Name Package
CGLIS500 ChromoGel Listeria Agar Base (ALOA) acc. ISO 11290 500g/box
CGLIS10SS ChromoGel Listeria Selective Supplement (ALOA) acc. ISO 11290 10vials/Box
CGLIS10ES ChromoGel  Listeria Enrichment Supplement (ALOA) acc. ISO 11290 20ml x 10vials/Box
CGLIS100ES ChromoGel  Listeria Enrichment Supplement (ALOA) acc. ISO 11290 100ml/Box
LHFBB500 AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base (Demi Fraser) acc. ISO 11290 500g/Box
LSS10S AgarCult Listeria Selective Supplement acc. ISO 11290 10vials/Box
LHFBBA500 AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotics (Demi Fraser) acc. ISO 11290 500g/Box
LAI10S AgarCult Listeria Ammonium Iron (III) Supplement 10vials/Box
LFBB500 AgarCult Listeria Fraser Broth Base acc. ISO 11290 500g/Box
CGLMA500 ChromoGel Listeria Mono Agar Base (L.mono) 500g/Box
CGLM10S ChromoGel Listeria Mono Supplement (L.mono) 10vials/Box
LPAB500 AgarCult Listeria Palcam Agar Base 500g/Box
LP10S AgarCult Listeria Palcam Supplement 10vials/Box
LOAB500 AgarCult Listeria Oxford Agar Base 500g/Box
LO10S AgarCult Listeria Oxford Supplement 10vials/Box
Ready to Use  
RELHFB225S

New

ReadyEnrichment Listeria Half Fraser Broth (Demi Fraser) 225ml Sterile acc. ISO 11290 10bags/Box

100bags/Box

500bags/Box

LFBT10 AgarCult Listeria Fraser Broth 10ml/tube acc. ISO 11290 50tube/Box
CGLIS90 ChromoGel Listeria Agar 90mm (ALOA) acc. ISO 11290 20plates/Box

100plates/Box

CGLIS60 ChromoGel Listeria Agar 60mm (ALOA) acc. ISO 11290 20plates/Box

100plates/Box

CGLMA90 ChromoGel Listeria Mono Agar 90mm (L.mono) 20plates/Box

100plates/Box

CGLMA60 ChromoGel Listeria Mono Agar 60mm (L.mono) 20plates/Box

100plates/Box

LPA90 AgarCult Listeria Palcam Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

LOA90 AgarCult Listeria Oxford Agar 90mm 20plates/Box

100plates/Box

CTRHA50 ChemTest Rhamnose Rapid Test 50tests/Box
BTALMP BTAntisera Listeria monocytogenes Polyvalent 1ml/vial

2ml/vial