Listeria Palcam Agar Base 500g/Chai (LPAB500)

Listeria Palcam Agar Base 500g/Chai (LPAB500)

1,210,000

Môi trường nuôi cấy Listeria monocytogenes theo ISO 11290, dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam