Lysine Decarboxylase Broth 500g/Chai*

Lysine Decarboxylase Broth 500g/Chai*

1,320,000

Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam