MRS Agar (de MAN, ROGOSA and SHARPE) 500g/Chai (MRSA500)

MRS Agar (de MAN, ROGOSA and SHARPE) 500g/Chai (MRSA500)

935,000

Môi trường nuôi cấy vi khuẩn sinh acid lactic theo ISO 15214, dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam