Ornithine Decarboxylase Broth 500g/Chai*

Ornithine Decarboxylase Broth 500g/Chai*

1,760,000

Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam