Sabouraud Chloramphenicol Agar 500g/Chai (SCA500)

Sabouraud Chloramphenicol Agar 500g/Chai (SCA500)

1,045,000

Môi trường nuôi cấy nấm men nấm mốc theo ISO 7954, dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam