Banner Chi tiết

Máu cừu đã khử sợi huyết


Máu cừu đã khử sợi huyết vô trùng là chất bổ sung cần thiết cho điều chế môi trường thạch máu nuôi cấy vi khuẩn. Sản phẩm không chứa chất kháng đông, không chất bảo quản nên máu có màu đỏ tươi tự nhiên của hồng cầu.

Danh mục: Chất bổ sung supplements

Hotline: 0908 047 717

Code: DSB10, 10ml/Lọ

61.600₫ 77.000₫

+
 

AgarCultTM

Defibrinated Sheep Blood

Formula % red cell
Defibrinated Sheep blood, Sterile 52 – 60%

Note: the product does not use anticoagulants; red blood cells have a natural red color

Directions:

Sheep blood is an essential nutritional supplement for microbiological culture media. The sheep blood is aseptically collected and has been processed to remove fibrin. Defibrination sheep blood is now accepted as the best products to prepare microbiology culture media.

Preparation

Add 5-10% or more of defibrination sheep blood into sterile culture media at 45 – 50ºC, mix well and distribute into sterile containers.

Quality Control (33-37°C/24-48h)

Organism Ref. No. Results
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 Growth
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 Growth
Staphylococcus aureus ATCC 25923 Growth
Escherichia coli ATCC 25922 Growth

Storage

Store at 2-8°C. Use before expiry date on the label.

Shelf life: 90 days

 Ordering Information / Thông tin đặt hàng

Code Name Package
DSB10 Defibrinated Sheep Blood (máu cừu) 10ml/box
DSB100 Defibrinated Sheep Blood (máu cừu) 100ml/Box
BAB500 AgarCult Blood Agar Base 500g/Bottle
BA2500 AgarCult Blood Agar Base No2 500g/Bottle
SBAB500 AgarCult Sheep Blood Agar Base 500g/Bottle
CAB500 AgarCult Columbia Agar Base 500g/Bottle
CCNAAB500 AgarCult Columbia CNA Agar Base 500g/Bottle
  Ready to Use  
BAS90 AgarCult Blood Agar Sheep 90mm 10plates/Box
CAXV90 AgarCult Chocolate XV Selective Agar 90mm (CAXV) 10plates/Box
CAHI90 AgarCult Chocolate HI Selective Agar 90mm (CAHI) 10plates/Box

 

 AgarCultTM

Defibrinated Sheep Blood

Máu cừu đã tách sợi tan huyết vô trùng là chất bổ sung cần thiết cho điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh

Thành phần % hồng cầu
Defibrinated Sheep blood, Sterile – Máu cừu đã tách sợi tan huyết, vô trùng 52 – 60%

Ghi chú: sản phẩm không sử dụng chất kháng đông, hồng cầu máu có màu đỏ tự nhiên.

Mô tả:

Máu cừu tươi là thành phần giàu dinh dưỡng dùng bổ sung trong điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh. Máu cừu được lấy vô trùng và được tách sợi tan huyết để tạo ra sản phẩm máu cừu tốt nhất dùng trong pha chế môi trường vi sinh.

Chuẩn bị

Thêm 5-10% hoặc nhiều hơn máu cừu đã tách sợi tan huyết vào trong môi trường vi sinh vô trùng đã chuẩn bị sẵn ở nhiệt độ 45 – 50ºC, trộn đều và rót sang các dụng cụ chứa vô trùng cần thiết.

Đánh giá chất lượng (35°C/18-24 H)

Chủng vi khuẩn Ref. No. Kết quả
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 Growth
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 Growth
Staphylococcus aureus ATCC 25923 Growth
Escherichia coli ATCC 25922 Growth

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C tránh ánh sáng. Sử dụng trước hạn dùng ghi trên bao bì sản phẩm.

Hạn dùng kể từ ngày sản xuất: 90 ngày

 

 

SẢN PHẨM KHÁC


Gọi điện ZALO Chỉ đường