Banner Chi tiết

Đĩa thạch AgarCult MacConkey Agar


Danh mục: Môi trường vi sinh chế sẵn

Hotline: 0908 047 717

Liên hệ

+
 

Ready to Use

AgarCultTM MacConkey Agar  

Formula g/l
Tryptone 13
Peptones 7
Sodium Chloride 5
Bile Salt 1.5
Lactose 10
Neutral red 0.03
Crystal violet 0.001
Agar 15
Distilled water for 1000ml
pH: 7.1 ± 0.2 at 250C  

Preparation

The medium has been arranged in sterile petri dish with 22-24ml of medium for ready to use.

Primary packaging: cellophane wrapping

Secondary packaging: cardboard box

Quality Control (37°C-24 H)

Organism Ref. No. Result
E.coli ATCC 25922 Red/purple colonies
S.typhmurium ATCC14028 Colorless colonies
E.faecalis ATCC 19433 Inhibited

 Storage

Store the medium tightly closed in a dry place at room temperature and use before the expiry date on the label.

Store temperature: 2-20°C

Shelf life: 180 days

Ordering infomation

Code Products Package
MCA9010 AgarCultTM MacConkey Agar (90mm) 10Plates/Box
MCA90100 AgarCultTM MacConkey Agar (90mm) 10x10Plates/Box
MCA90120 AgarCultTM MacConkey Agar (90mm) 12x10Plates/Box

Ready to Use

AgarCultTM MacConkey Agar  

Môi trường phân lập chon lọc cho các dòng vi khuẩn đường ruột họ Enterobacteriaceae

Thành phần g/l
Tryptone 13
Peptones 7
Sodium Chloride 5
Bile Salt 1.5
Lactose 10
Neutral red 0.03
Crystal violet 0.001
Agar 15
Nước cất vừa đủ 1000ml
pH: 7.1 ± 0.2 ở 250C  

Chuẩn bị

Môi trường đã được chuẩn bị trong đĩa petri tiệt trùng với 22-24ml môi trường.

Bao bì đóng gói chính: màng cellophane chuyên dụng

Bao bì phụ : hộp giấy các tông.

Quality Control (37°C-24 H)

Chủng vi khuẩn Mã số Kết quả
E.coli ATCC 25922 Red/purple colonies
S.typhmurium ATCC14028 Colorless colonies
E.faecalis ATCC 19433 Inhibited

 Bảo Quản:

Bảo quản môi trường ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và sử dụng trước hạn dùng.

Nhiệt độ bảo quản: 2-20°C

Hạn dùng kể từ ngày sản xuất: 180 ngày

Thông tin đặt hàng

Code Products Package
MCA9010 AgarCultTM MacConkey Agar (90mm) 10Plates/Box
MCA90100 AgarCultTM MacConkey Agar (90mm) 10x10Plates/Box
MCA90120 AgarCultTM MacConkey Agar (90mm) 12x10Plates/Box

 

 

Gọi điện ZALO Chỉ đường