Banner Chi tiết

Đĩa thạch máu cừu AgarCult Blood Agar Sheep


Danh mục: Môi trường vi sinh chế sẵn

Hotline: 0908 047 717

Liên hệ

+
 

Ready to Use

AgarCultTM Blood Agar Sheep

non-fastidious microorganisms from clinical specimens and other
materials and for determination of haemolytic properties.

Formula g/l
Beef extract 10
Tryptose 10
Sodium chloride 5
Agar 15
Defibrinated Sheep Blood 70ml
Distilled water for 1000ml
pH: 7.3 ± 0.2 at 250C  

Preparation

The medium has been arranged in sterile petri dish with 22-24ml of medium for ready to use.

Primary packaging: cellophane wrapping

Secondary packaging: cardboard box

Quality Control (37oC, 24H)

Organism Ref. No. Result
S. pyogenes ATCC 19615 Good growth, β-haemolysis
S. pneumoniae ATCC 6305 Good growth, α-haemolysis
S. aureus ATCC 25923 Good growth, β-haemolysis
E. coli ATCC 25922 Good growth, non- haemolysis

 Storage

Store the medium tightly closed in a dry place at room temperature and use before the expiry date on the label.

Store temperature: 2-8°C

Shelf life: 90 days

Ordering infomation

Code Products Package
BA9010 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 10Plates/Box
BA9020 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 2x10Plates/Box
BA90100 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 10x10Plates/Box
BA90120 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 12x10Plates/Box

Ready to Use

AgarCultTM Blood Agar Sheep

Môi trường giàu dinh dưỡng dùng nuôi cấy vi sinh vật khó tính và không khó tính từ mẫu lâm sàng, mẫu nguyên liệu khác và khảo sát khả năng tan huyết của vi sinh vật

Thành phần g/l
Beef extract 10
Tryptose 10
Sodium chloride 5
Agar 15
Máu cừu đã tách sợi tan huyết 70ml
Nước cất vừa đủ 1000ml
pH: 7.3 ± 0.2 ở 250C  

Chuẩn bị

Môi trường đã được chuẩn bị trong đĩa petri tiệt trùng với 22-24ml môi trường.

Bao bì đóng gói chính: màng cellophane chuyên dụng

Bao bì phụ : hộp giấy các tông.

Đánh giá chất lượng (37oC, 24H)

Organism Ref. No. Result
S. pyogenes ATCC 19615 Good growth, β-haemolysis
S. pneumoniae ATCC 6305 Good growth, α-haemolysis
S. aureus ATCC 25923 Good growth, β-haemolysis
E. coli ATCC 25922 Good growth, non- haemolysis

 Bảo Quản:

Bảo quản môi trường ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và sử dụng trước hạn dùng.

Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

Hạn dùng kể từ ngày sản xuất: 90 ngày

Thông tin đặt hàng

Code Products Package
BA9010 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 10Plates/Box
BA9020 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 2x10Plates/Box
BA90100 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 10x10Plates/Box
BA90120 AgarCultTM Blood Agar Sheep 90mm 12x10Plates/Box

 

 

Gọi điện ZALO Chỉ đường