Banner Chi tiết

Đĩa thạch AgarCult Mueller Hinton Agar


Danh mục: Môi trường vi sinh chế sẵn

Hotline: 0908 047 717

Liên hệ

+
 

Ready to Use

AgarCultTM Mueller Hinton Agar

Formula g/l
Beef extract 2
Acid hydrolysate of casein 17.5
Starch 1.5
Agar 17
Distilled water full 1000ml
pH: 7.3 ± 0.2 at 250C  

Preparation

The medium has been arranged in sterile petri dish with 24-26ml of medium for ready to use.

Primary packaging: cellophane wrapping

Secondary packaging: cardboard box

Quality Control (37°C-24 H)

Organism Ref. No. Result
S. aureus ATCC 6538 Good growth
E. coli ATCC 8739 Good growth
P. aeruginosa ATCC 27853 Good growth
E. faecalis ATCC 33186 Good growth

 Storage

Store the medium tightly closed in a dry place at room temperature and use before the expiry date on the label.

Store temperature: 2-20°C

Shelf life: 180 days

Ordering infomation

Code Products Package
MHA9010 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 10Plates/Box
MHA9020 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 2x10Plates/Box
MHA90100 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 10x10Plates/Box
MHA90120 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 12x10Plates/Box

Ready to Use

AgarCultTM Mueller Hinton Agar

Môi trường kiểm tra kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI

Thành phần g/l
Beef extract 2
Acid hydrolysate of casein 17.5
Starch 1.5
Agar 17
Nước cất vừa đủ 1000ml
pH: 7.3 ± 0.2 ở 250C  

Chuẩn bị

Môi trường đã được chuẩn bị trong đĩa petri tiệt trùng với 24-26ml môi trường.

Bao bì đóng gói chính: màng cellophane chuyên dụng

Bao bì phụ : hộp giấy các tông.

Quality Control (37°C-24 H)

Chủng vi khuẩn Mã số Kết quả
S. aureus ATCC 6538 Good growth
E. coli ATCC 8739 Good growth
P. aeruginosa ATCC 27853 Good growth
E. faecalis ATCC 33186 Good growth

 Bảo Quản:

Bảo quản môi trường ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng và sử dụng trước hạn dùng.

Nhiệt độ bảo quản: 2-20°C

Hạn dùng kể từ ngày sản xuất: 180 ngày

Thông tin đặt hàng

Code Products Package
MHA9010 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 10Plates/Box
MHA9020 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 2x10Plates/Box
MHA90100 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 10x10Plates/Box
MHA90120 AgarCultTM Mueller Hinton Agar (90mm) 12x10Plates/Box

 

 

Gọi điện ZALO Chỉ đường